Onze diensten

  • Administratie
  • Salarisadministratie
  • BTW aangifte
  • Loonheffingaangifte
  • Jaarrekening
  • Inkomstenbelasting aangifte
  • Ondernemersplan

Administratie
Administraties worden bijgewerkt met de software van SnelStart, een gebruikersvriendelijk en zeer betaalbaar boekhoudprogramma. Uw administratie kan volledig worden verwerkt, mede afhankelijk van uw boekhoudkundige kennis en mogelijkheden. Ook is het mogelijk voor U om in eigen beheer, gebruikmakend van SnelStart, de mutaties in te boeken en te laten controleren.

Salarisadministratie
De salarisadministratie wordt maandelijks verwerkt in Microloon. Na verwerking worden salarisstroken, journaalposten, betalingsoverzichten en verzamelloonstaten verstrekt. Vervolgens vindt maandelijks aangifte van de loonheffing plaats bij de Belastingdienst. Op verzoek kunnen tevens pro forma berekeningen worden uitgevoerd. Na afloop van het kalenderjaar worden jaaropgaven aangeleverd.

BTW aangifte
Na het bijwerken van de administratie wordt de BTW aangifte digitaal naar de Belastingdienst verzonden. Dit gebeurt per maand, kwartaal of per jaar, afhankelijk van de frequentie welke door de Belastingdienst wordt opgelegd.

Loonheffing aangifte
Na het verwerken van de salarisadministratie wordt maandelijks de loonheffing aangifte digitaal verstuurd naar de Belastingdienst.

Inkomstenbelasting aangifte
Zowel voor ondernemers als voor particulieren kan de Inkomstenbelasting aangifte via de software van Kluwer naar de Belastingdienst worden verzonden. Opgelegde (voorlopige) aanslagen Inkomstenbelasting worden direct na ontvangst getoetst aan de ingezonden aangifte. Daarna wordt bezwaar aangetekend, indien blijkt dat de opgelegde aanslag niet correct blijkt te zijn.

Ondernemersplan
Voor toekomstige starters kan een compleet ondernemersplan samengesteld worden, waarbij financiële begrotingen worden opgesteld van omzet en bedrijfskosten. Tevens wordt het verloop van de liquiditeit in kaart gebracht. Dit geeft inzicht in de levenskansen van uw onderneming. Een volledig ondernemersplan is een must voor elke startende ondernemer en is een waardevol hulpmiddel, zowel vóór als na de start van uw bedrijf.

Angelin Administratie- & Adviesbureau

Postadres:
Postbus 5058
5201 GB 's-Hertogenbosch

Tel. 073-5219943
Fax 073-7440055
Email: info@angelin.nl

BTW nr: NL090906275B02